Poopy
"Tena Namana "

1. Vola
2. Lasa
3. Tsy mety afa-po
4. Tahio
5. Lasa nitady (N.V)
6. Porofom-pitiavana
7. Tsy mora

8. Taloha
9. Tena namana
10. Misaotra

11. Miverena
12. Kanto