Les grands succès de
Naly Rakotofiringa

1. Ny vintana
2. Lehilahy
3. Tanisa
4. Fahasarotam-piaro
5. Tovovavy malagasy
6. Nahoana no misy
7. Takariva mahamanina
8. Madagascar
9. Nandalo
10. Mba satriko mantsy

11. Ry masoandro mody